Процедура: СО-2020-0001/ Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за услуга с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове”

Вижте цялата информация за поръчката в АОП