By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

Уведомяваме Ви, че “Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа, има следното инвестиционно предложение: “Покриване на напоителен канал М-2“ в участъка между обекти:“Многопрофилна болница за активно лечение“Сърце и мозък“, Диагностично-консултативен център,аптека и трафопост  с местонахождение ПИ с идентификатор 68850.78.313, по КК на гр.Стара Загора и Болница за продължително лечение и рехабилитация, Дом за медико-социални грижи за пълнолетни …

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

Спазвайки РЕГЛАМЕНТ 2015/1428 на КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на ЕС за насърчаване употребата на по-икономичното LED /светодиодно/ осветление с цел намаляване на електропотреблението, както и програмата за превенция и защита на язовирните стени и прилежащите технически съоръжения от зловредни действия в съответствие с изискванията на ДАМТН Главна дирекция “Надзор на язовирните стени и съоръженията към …

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

От 21 август до 2 октомври 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата на държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2023 г., утвърдена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на …

By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

МОСВ  представя на основните заинтересовани страни на територията на община Ботевград системата за управление на водите на река Искър в реално време Министерството на околната среда и водите ще проведе среща с основните заинтересовани страни, на която ще представи проекта по създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър в реално …

By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

До края на годината ще заработи портал с информация за състоянието на река Искър в реално време Публичен портал, който дава възможност на потребителите да получават конкретни данни за състоянието на водосбора на река Искър, ще бъде изграден до края на годината по проекта за създаване на Система за управление на водите в басейна на …

By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

МОСВ  представя на основните заинтересовани страни системата за управление на водите на река Искър в реално време   Министерството на околната среда и водите ще проведе среща с основните заинтересовани страни, на която ще представи проекта по създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър в реално време. Срещата ще се …

By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

Съгласно решение №1.1 на съвета на директорите на “Напоителни системи” ЕАД, описано в Протокол № 42 от заседание на 04.10.2022г., са утвърдени нови “Методически указания за определяне цената на услугата “доставка на вода за енергодобив”. Методически указания за определяне цената на услугата – Доставка на вода за енергодобив

By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

От днес започва поетапното подаване на вода по напоителните канали, в районите, в които са подадени заявления за доставка на вода за напояване. Язовирите на територията на страната разполагат с достатъчен обем за безпроблемното протичане на поливния сезон. Каналната мрежа на Дружеството е в добро техническо състояние, като преди стартирането на поливния сезон са извършени …

By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

Мили деца, приятели на водата, Щастлива съм, че конкурсът по повод 22 март – Световен ден на водата, организиран от „Напоителни системи“ ЕАД се радва на все по-голяма популярност!   Всяка следваща година броят на изпратените от вас рисунки, расте, а с тях расте и нашето  удовлетворение, че темата за водата, тази живителна сила, е …

By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

Уважаеми колеги, Поздравявам Ви по повод 22 март Световен ден на водата! Водата е безценен дар, но и изчерпаем ресурс, който ние трябва да използваме рационално и да пазим! Нека бъдем отговорни към този дар, защото така ще дадем добър пример на бъдещите поколения. Поздравявам всички специалисти, партньори, съмишленици и приятели, които работите в областта …