By admin / Обяви / 0 Comments

Основна цел на длъжността: Подпомага Изп. директор с експертна методична помощ в дейността по контрол на отношенията на субординация между Централното управление и клоновете на дружеството и координация между клоновете по повод разрешаването на организационни, финансови и правни въпроси и проблеми. Изготвя доклади и становища за състоянието на клоновата структура и препоръки за повишаване на …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №45 от 10.11.2022г. по т.11,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-91/08.12.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-96/15.03.2023г.,   …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №2 от 22.02.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-92/13.03.2023г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №1 от 07.02.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-89/10.05.2023г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №1 от 07.02.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-88/10.03.2023г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №1 от 07.02.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-82/10.03.2023г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №2 от 22.02.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-86/10.03.2023г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №2 от 22.02.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-85/10.03.2023г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №2 от 22.02.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-84/10.03.2023г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №2 от 22.02.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-83/10.03.2023г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни …