„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №12 от 14.06.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-146/15.06.2022 г.,          Обявява: Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за …

By admin / Търгове / 0 Comments

 „Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №10 от 12.05.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-132/13.05.2022 г.,           Обявява: Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване …

By admin / Новини / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №10 от 12.05.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-133/13.05.2022 г., Обявява: Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под …

By admin / Новини / 0 Comments

  О Б Я В Л Е Н И Е   „Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №6 от 11.03.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-93/15.03.2022 г.,          Обявява: Търг с тайно …

By admin / Новини / 0 Comments

О Б Я В А „Напоителни системи” ЕАД – София на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал.2–5 от ППЗПП, решение на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД по Протокол № 4 от 21.02.2022 г. и решение на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД по Протокол …

By admin / Новини / 0 Comments

Главен Счетоводител Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време Описание и Изисквания “Напоителни системи”ЕАД е еднолично акционерно дружество, създадено с държавно имущество, като извършва дейности по стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширение, инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд, доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване, мелиоративно строителство и други дейности с …

By admin / Новини / 0 Comments

От днес започва поетапното подаване на вода по напоителните канали, в районите, в които са подадени заявления за доставка на вода за напояване. Язовирите на територията на страната разполагат с достатъчен обем за безпроблемното протичане на поливния сезон. Каналната мрежа на Дружеството е в добро техническо състояние, като преди стартирането на поливния сезон са извършени …

By admin / Новини / 0 Comments

Мили деца, приятели на водата, Щастлива съм, че конкурсът по повод 22 март – Световен ден на водата, организиран от „Напоителни системи“ ЕАД се радва на все по-голяма популярност!   Всяка следваща година броят на изпратените от вас рисунки, расте, а с тях расте и нашето  удовлетворение, че темата за водата, тази живителна сила, е …

By admin / Новини / 0 Comments

Уважаеми колеги, Поздравявам Ви по повод 22 март Световен ден на водата! Водата е безценен дар, но и изчерпаем ресурс, който ние трябва да използваме рационално и да пазим! Нека бъдем отговорни към този дар, защото така ще дадем добър пример на бъдещите поколения. Поздравявам всички специалисти, партньори, съмишленици и приятели, които работите в областта …