By admin / Новини / 0 Comments

„Обучението в Хидротехническия факултет отразява динамичните промени във водния сектор и е отговор на социалните нужди на бизнеса, институциите и на пазара на труда. Факултетът е движеща сила за обмен на знания между науката и практиката, с което способства за подготовката на висококвалифицирани съвременни кадри“. Това каза изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева по време на честването на 70-годишнината от създаването на Факултета към Университета по архитектура, строителство и геодезия. Тя допълни, че „Напоителни системи” ЕАД е структура, създадена да осъществява функциите за регулиране на дейностите по напояване, отводняване, предпазване от заливане, защита от вредното въздействие на водите. „В тази дейност ние, наравно с всички вас, ежедневно решаваме проблемите, както с използването на водата, така и с предпазване от вредното й влияние. Във време на глобални климатични промени е важно наличието на опитни специалисти в областта на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения“, каза още Динева.

By admin / Новини / 0 Comments

Служителите на клон „Мизия” на „Напоителни системи” ЕАД ще участват в зарибяването на язовир „Дъбника“ с 60 000 еднолетни укрепнали рибки шаран, 3 500 рибки толстолоб и 13 500 рибки бял амур. Това ще се случи на 19 октомври от 12:30 часа. Зарибителната акция има за цел да подобри генофонда на язовира и да предпази по естествен начин заблатяването.
На събитието ще присъстват изпълнителният директор на Дружеството Снежина Динева, представители на Община Враца, членове на рибарски сдружения, както и любители на риболова.

By admin / Новини / 0 Comments

          400 000 петдневни личинки от четири вида риба бяха пуснати в яз. „Шумен“, който се стопанисва от “Напоителни системи” ЕАД. Служителите зарибиха с по 100 000 личинки шаран, бял толстолоб, пъстър толстолоб и амур. Зарибяването има за цел да подобри генофонда на водоема. В зависимост от условията на живот, за една година, личинките могат да наддадат от 500 гр. до килограм.

          Зарибителният материал предпазва по естествен начин водите на язовира от заблатяване.

   

By admin / Новини / 0 Comments

Отговорност и предизвикателство за „Напоителни системи“ ЕАД е да стопанисва един от най-големите язовири в страната. Това каза изпълнителният директор на  Дружеството Снежина Динева по време на честването на 50-годишния юбилей от пускането в експлоатация на яз. „Жребчево“. „Благодаря на хората, участвали в строежа и стопанисването на язовира, на целия екип на Напоителни системи, на всички ангажирани институции и най-вече на Министерство на земеделието, храните и горите за отговорното отношение и подкрепата в ежедневната ни работа“, каза Снежина Динева.

Всички присъстващи получиха книжка „Вдъхновението Жребчево“, която е издадена по случай годишнината. Тя събира факти и истории за региона, за построяването на язовира, разказва история. забулена в легенди, която започва през 15 век. За да остане за поколенията, книгата ще бъде подарена в няколко екземпляра на библиотеки в региона, както и на Националната библиотека.

По време на събитието бяха раздадени плакети и грамоти на бивши и настоящи служители на „Напоителни системи” в различни категории.

На събитието присъстваха заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, председателят на Комисията по земеделие и храни Мария Белова, областният управител на Сливен Чавдар Божурски, народният представител Галя Захариева, кметове, настоящи и бивши служители на Дружеството, както и земеделски производители.

By admin / Новини / 0 Comments

                      Във връзка с метеорологичната обстановка и очакваните обилни валежи от дъжд , служителите от всички клонове на “Напоителни системи “ЕАД извършват постоянен контрол и наблюдение на язовирните съоръжения , корекции на реки и предпазни диги , стопанисвани от Дружеството . На този етап язовирите разполагат с необходимите свободни обеми за поемане на водни маси и се спазват определените контролни обеми .Коритата на големите реки са почистени и проводими.

                      Предприети са всички възможни действия с цел превенция от наводнения , като е осигурено и денонощно наблюдение на обектите.

By admin / Новини / 0 Comments

                 На 1 юни ще бъде отбелязана 50-тата годишнина от пускането в експлоатация на язовир „Жребчево“, който е стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД.

                 По време на събитието ще бъдат раздадени плакети и грамоти на бивши и настоящи служители на „Напоителни системи” в различни категории. На всички присъстващи ще бъде раздадена книжка „Вдъхновението Жребчево“, която е издадена по случай годишнината.

Събитието ще се проведе от 11:00 ч. край язовирната стена.

By admin / Новини / 0 Comments

Язовирите на „Напоителни системи” имат над 40 % свободен обем

Служителите на Дружеството извършват наблюдение на обектите

Язовирите на „Напоителни системи” имат над 40 % свободен обем и са в готовност да поемат допълнителни водни количества. Във връзка с метеорологичната обстановка и очакванията за повишение на водните нива и валежи, на този етап няма възникнали аварийни и бедствени ситуации. Аварийните складове на клоновете на дружеството са оборудвани с необходимите материали.

Служители на всички клонове на Дружеството извършват ежедневен обход и наблюдение на обектите. При възникване на аварийни и бедствени ситуации има готовност за предприемане на съответните мерки и действия, съгласно аварийните планове за недопускане на бедствени ситуации.

Днес е констатирано минимално преливане на вода от р. Тимок през прореза на една от дигите в землището на гр. Брегово. Няма опасност от наводняване на града, тъй като той е защитен от вътрешна предпазна дига. На мястото е извършен оглед и са предприети мерки за преграждане на прореза. Извършва се постоянно наблюдение и при необходимост Дружеството има готовност да реагира незабавно.

By admin / Новини / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД гарантира ефективно и устойчиво развитие в управлението на водите“. Това каза изпълнителният директор на Дружеството Снежина Динева по повод отбелязване Световния ден на водата.
„За нас този ден е не само празник, но и момент, в който да покажем както значимостта на дружеството, така и отговорността на хората работещи в него, защото водата е красотата на природа, но тя е и стихия, и ако не сме разумни и отговорни, тази стихия ще ни покаже силата си”, допълни Динева.

Световния ден на водата бе отбелязан с редица празнични мероприятия във всички клонове на „Напоителни системи“ ЕАД. За поредна година бе организиран и конкурс с награди за детска рисунка на тема: „Водата е живот“, който премина при огромен интерес. В клоновете на дружеството бяха получени хиляди рисунки, плакати и фотографии. Участниците бяха разделени в две категории до 11 години и от 12 до 19 години. Тазгодишният конкурс организиран от дружеството бе отбелязан и в сайта на ООН worldwaterday.org. Официални гости на събитията по места бяха областни управители, кметове, както и представители на различни държавни институции.

By admin / Новини / 0 Comments

Приключи възстановяването на подпорната стена край пловдивското село Катуница

Приключи възстановяването на пропуканата подпорна стена на река „Чая”, край пловдивското село Катуница, което беше възложено на “Напоителни системи” ЕАД. 

„Извършените дейности по укрепването на реката са изправяне на коритото и възстановяване на заливаемата тераса, заскаляване за намаляване агресията на водата към бреговете. Почистена е от храстовидна и дървесна растителност, които са отклонявали теченията й. Брегът е укрепен и трамбован. Подпорната стена е окончателно завършена и предстои комисия да приеме обекта“. Това съобщи пред медии в Пловдив Снежина Динева, изпълнителен директор на “Напоителни системи” ЕАД.

В резултат на обилните валежи, в началото на месец февруари, укрепителната стена на река „Чая” в района на село Катуница се скъса и пропадна.  Последва бърза реакция на всички отговорни институции, а особеността  на случая произлизаше от това, че реката попада  в защитената зона на „Натура 2000”.

22.03.2019 г.                                                                                                  „Напоителни системи” ЕАД