By admin / Новини / 0 Comments
image_pdfPDFimage_printПринт

        

        

Изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева награди участниците от конкурса за детска рисунка на тема:„Водата е живот”, в градовете Пловдив и Пазарджик. Мероприятието се организира от Дружеството по повод Деня на водата.

„Този празник е гордост, заради резултатите от труда на служителите в системата. Ден е за равносметка и за поставяне на нови по-високи професионални цели“ , каза Снежина Динева. Тя допълни, че Дружеството продължава да работи гарантирайки сигурност, ефективност и устойчиво развитие.

Изпълнителният директор поздрави всички служители с днешния професионалния празник и им пожела здраве, професионално удовлетворение от постигнатото, щастие и благополучие.

By admin / Новини / 0 Comments
image_pdfPDFimage_printПринт

Честит световен ден на водата!

Честит професионален празник на всички колеги от “Напоителни системи” ЕАД!

Убедена съм, че и занапред с професионализъм и всеотдайност ще предлагаме решения за конструктивно и професионално преодоляване на трудностите в бранша.

Благодаря Ви за добрата работа, приятелството, подкрепата и споделената отговорност!

Желая Ви здраве, професионално удовлетворение от постигнатото, щастие и благополучие за Вас и Вашите семейства!

 

22 март 2018 г.

С уважение:
Снежина Динева
Изпълнителен директор на
„Напоителни системи” ЕАД

By admin / Новини / 0 Comments
image_pdfPDFimage_printПринт

Към момента няма опасност от наводнение за инфраструктурата и населението в района на с. Дебелт,Област Бургас

Във връзка с обилните валежи на територията на Област Бургас има събрано количество вода в малка част от земеделски земи в землището на село Дебелт. Водата се оттича към отводнителна помпена станция в с. Новоселци, която е собственост на „Напоителни системи“ и работи денонощно с пълна мощност и оттам се изпомпва към язовир Мандра.

Към момента няма опасност от наводнение за инфраструктурата и населението в района.

Служители на „Напоителни системи“ следят на място обстановката, като правят постоянни замервания на водното ниво на река Средецка.

By admin / Новини / 0 Comments
image_pdfPDFimage_printПринт

Спешни аварийно-възстановителни дейности бяха изпълнени на компрометирания участък на дигата до моста при село Иново

Спешни аварийно-възстановителни дейности – насипване на земни маси, бяха изпълнени на компрометирания участък на дигата до моста при село Иново, Област Видин. По този начин, предприетите действия дават основание в достатъчна степен за защита от повторно заливане на земеделски земи. Няма опасност за инфраструктурата в района на селото.

Припомняме, че вчера заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева извършиха инспекция в района.

Пресцентър, МЗХГ

By admin / Новини / 0 Comments
image_pdfPDFimage_printПринт

Няма опасност от преливане в следствие на контролираното изпускване на язовир „Тича“

Няма опасност от преливане в следствие на контролираното изпускане на язовир „Тича“

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, заедно с министъра на околната среда и водите Нено Димов инспектираха процеса на контролирано изпускане на язовир „Тича“.

Поради бързото топене на снеговете се налага изпускане  на  язовира с обем  18 м3/сек.

Напоителни системи са поискали контролирано изпускане през основния изпусквател, тъй като е надвишен контролния обем на язовира.

Очакваното преливно количество е общо до 35 м3/сек. Дори да има преливане, водите се заустват в р. Камчия, където свободното оразмерително преливно водно количество е 250  м3/сек/, при общ обем 432 м3/сек/. Това означава, че към момента, в района няма опасност от наводнения, тъй като речните корита могат да поемат контролираното изпускане. Жителите на близките населени места вече са информирани за действията на регионалните институции и за всички предприети превантивни мерки.

През последните дни „Напоителни системи“ АД следи всички 190 язовири, собственост на дружеството. Въведено е денонощно дежурство и има готовност за задействане на аварийните групи в случай на възникване на ситуация.

Там където е необходимо язовирите  се изпускат контролирано през основните изпускатели за поддържане на свободен обем.
Въпреки изпускането няма опасност за трайно намаляване на обемите в язовирите. Земеделците ще бъдат осигурени с достатъчно количество вода през активния поливен сезон.

By admin / Новини / 0 Comments
image_pdfPDFimage_printПринт

Ръководството на „Напоителни системи“ ЕАД и представители на МЗХГ се срещнаха с членове на Националната асоциация на картофопроизводителите

Изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева, Антон Величков, директор на дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ в МЗХГ, както и експерти от двете институции се срещнаха с представители на Националната асоциация на картофопроизводителите. На срещата беше обсъдена методиката, по която ще се определя цената на поливната вода за сектор „Плодове и зеленчуци“. Предстои документът да бъде публикуван за обществено обсъждане и в едномесечен срок да се събират мнения. Изпълнителният директор на Дружеството увери присъстващите, че се прави всичко възможно да се запазят досегашните цени.

Снежина Динева каза още, че „Напоителни системи“ ЕАД има необходимата финансова устойчивост, за да кандидатства за средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, което ще подобри съществено качеството на предлаганата от дружеството услуга без допълнително оскъпяване през годините.

By admin / Новини / 0 Comments
image_pdfPDFimage_printПринт

25.10.2017 г.
Няма застрашени обекти на територията, за която отговаря „Напоителни системи“

Министерството на земеделието, храните и горите уведомява, че са предприети всички възможни действия с цел превенция от „Напоителни системи“ ЕАД. Ангажирани са всички ресурси, хора и техника за отводняване на засегнатите територии и недопускане преливането на язовири под контрола на дружеството. В резултат на предприетите действия системите работят на пълна мощност, осигурено е денонощно наблюдение на язовири, корекции на реки и предпазни диги, стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД. Задействани са всички помпени станции и отводнителни системи в засегнатите райони, пусната е и аварийна помпа на ОПС „Димчево“ – Бургас.

В района на Бургаска област са паднали значителни валежи от 150-170 л/денонощие. В язовирите „Трояново“ и „Крушево“ са влезли около 2-2,5 млн. куб. метра. В момента наличния обем в яз. Трояново е 3,2 млн. м3, а свободния обем е 2,7 млн. м3, като нивото на водата е на 3 метра под кота преливен ръб. В язовир Крушево при общ обем 11,2 млн. м3, наличния обем е 3,5 млн. м3, а свободния обем е в размер на 7,7 млн. м3.

Средния процент на напълване на язовирите, собственост и стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД на територията на област Бургас е 31% и нито един от язовирите не прелива.
В районите с „оранжев“ и “червен” код е въведено денонощно дежурство, дружеството има готовност да задейства аварийните групи, налична техника и механизация, съгласно утвърдените аварийни планове за действия при кризисна ситуация вследствие интензивни валежи и формирани “високи” води.

By admin / Новини / 0 Comments
image_pdfPDFimage_printПринт

Съобщение за внасяне на предложение в КЕВР

Във връзка с настъпили изменения и допълнения на внесен Бизнес план за развитие за периода 2017 – 2021 г. на „Напоителни системи” ЕАД и на основание чл. 18 от Наредбата за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, „Напоителни системи” ЕАД уведомява всички свои потребители, че внася за разглеждане в Комисия за енергийно и водно регулиране ново предложение за утвърждаване и одобряване на цени на предлаганите от дружеството водоснабдителни услуги за регулаторния период 2017 – 2021 година както следва:

By admin / Новини / 0 Comments
image_pdfPDFimage_printПринт

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!
С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА МНОГО ЗДРАВЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ!

По случай „СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА” 22 – ри март,

Поздравяваме всички Вас за професионалната Ви работа!

Пожелаваме здраве и още професионални успехи!

Честит празник!

By admin / Новини / 0 Comments
image_pdfPDFimage_printПринт

Снежина Динева е новият изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД

Снежина Динева е новият изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД. За председател на Съвета на директорите е назначен Петър Петров, а Филип Шукаров е нов член на Съвета. До този момент те са работили в Дружеството, но не са били част от управлението му.

Срещу предишните ръководства на „Напоителни системи“ ЕАД са подадени сигнали до Прокуратурата за извършени финансови престъпления. Досегашният изпълнителен директор Галина Панайотова е освободена от длъжност, за да се осигури безпристрастно и пълно съдействие на органите на досъдебното производство и разкриване на обективната истина.

С промяната в ръководството ще се предприемат мерки за стабилизиране на финансовото състояние на Дружеството и ще бъде извършена цялостна проверка в системата.