By admin / Новини / 0 Comments

Награждаването и обявяването на имената на спечелилите в конкурса  „Водата е за всички”, организиран  от „Напоителни системи” ЕАД в различните клонове, ще се проведе както следва:

  • клон „Шумен” на 21.03.2019 г. от 16:30 часа в конферентна зала в Спортна зала „Арена-Шумен”.
  • клон „София”, град София на 22.03.2019 г. от 11.00 часа в 5-то Основно училище „Иван Вазов”.
  • клон „Тополница”, град Пазарджик на 22.03.2019 г. от 16.00ч. в Младежки дом Пазарджик, зала „Устрем”.
  • клон „Средна Тунджа”, град Сливен в зала “Май” на 22.03.2019 г. от 12.00 часа.
  • клон „Долен Дунав”, град Русе на 22.03.2019 г. от 16.00 ч. в град Търговище, в ресторантската част на хотел “Тера Европа”.
  • клон „Черно море”, град Варна на 22.03.2019 г. от 15 часа в хотел „Голден Тюлип”, /бул. „Христо Ботев“ 3а.
  • клон „Мизия” – град Враца на 22.03.2019 г. в “Градска концертна зала” на община Враца от 11.00 часа.
  • клон „Марица” – град Пловдив на 22.03.2019 г. от 11:00 часа на площад  „Стефан Стамболов“ №1.

За повече информация за конкурса посетете следния линк: СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 22.03.2019 г.

By admin / Новини / 0 Comments

В резултат на обилните валежи, в района на село Катуница се е скъсал участък от дигата на река Чая. Поради очакваните обилни валежи, Напоителни системи е разположило техника в района. В момента мястото е обезопасено и се извършват аварийно-ремонтно-възстановителни работи.

В следствие на изключително големите количества дъжд, продължили до 4:00 ч. тази сутрин, нивото на водата се качва над максималното водно количество, което може да провежда река Чая – над 600 кубика в сек. През изминалото денонощие валежите в областите Пловдив и Смолян са в размер на 121 л./кв. м.

Това води до преливане на реката над дигата и в последствие до нейното скъсване. Отслабването на защитното съоръжение е в резултат на обилните валежи през последните няколко месеца. Компрометираното място е различно от корекцията на последния авариен ремонт извършен през юни. Ремонтираният тогава участък не е засегнат и е издържал на обилните валежи.

Няма опасност за населението в района. Сформиран е кризисен щаб. На място са представители на “Напоителни системи” ЕАД, Басейнова дирекция, Областна дирекция Земеделие, Областна управа Пловдив и Пожарна безопасност.

By admin / Новини / 0 Comments

Във връзка с публикация относно недостиг на вода за напояване в района на с. Копривлен, дължащ се на работата на ВЕЦ- Топлика, уведомяваме, че обектът няма отношение към реда и начина, по който се осъществява напояването.
С хидротехническите съоръжения на „Напоителни системи“ работят единствено специалисти от Дружеството. Те координират процеса по разпределение на водата, съгласно подадени заявки за напояване, сключени договори със земеделски производители, както и месечен график, определен от МОСВ. Водата се използва приоритетно за напояване по време на поливен сезон след подавани заявки и сключване на договор с желаещ водоползвател.
Към момента в клон „Струма – Места“ за района на с. Копривлен няма подадени заявки за доставка на вода за напояване.

By admin / Новини / 0 Comments

Констатирани кражби на вода за напояване ще бъдат предавани на Прокуратурата

Във връзка със стартиране на активния поливен сезон, „Напоителни системи” ЕАД уведомява всички граждани и ползватели на услугата „доставка на вода за напояване”, че при констатирана кражба на вода или наличие на съмнение за кражба, дружеството ще подава сигнал до прокуратурата за всеки отделен случай.
Сигнали могат да се подават в съответния клон, на чиято територия е извършена кражбата. Адресите и телефоните на клоновата мрежа може да намерите на интернет сайта на „Напоителни системи” ЕАД www.nps.bg.
Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани.

By admin / Новини / 0 Comments

   

Изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева награди участниците от конкурса за детска рисунка на тема:„Водата е живот”, в градовете Пловдив и Пазарджик. Мероприятието се организира от Дружеството по повод Деня на водата.

„Този празник е гордост, заради резултатите от труда на служителите в системата. Ден е за равносметка и за поставяне на нови по-високи професионални цели“ , каза Снежина Динева. Тя допълни, че Дружеството продължава да работи гарантирайки сигурност, ефективност и устойчиво развитие.

Изпълнителният директор поздрави всички служители с днешния професионалния празник и им пожела здраве, професионално удовлетворение от постигнатото, щастие и благополучие.

By admin / Новини / 0 Comments

Честит световен ден на водата!

Честит професионален празник на всички колеги от “Напоителни системи” ЕАД!

Убедена съм, че и занапред с професионализъм и всеотдайност ще предлагаме решения за конструктивно и професионално преодоляване на трудностите в бранша.

Благодаря Ви за добрата работа, приятелството, подкрепата и споделената отговорност!

Желая Ви здраве, професионално удовлетворение от постигнатото, щастие и благополучие за Вас и Вашите семейства!

22 март 2018 г.

С уважение:
Снежина Динева
Изпълнителен директор на
„Напоителни системи” ЕАД

By admin / Новини / 0 Comments

Към момента няма опасност от наводнение за инфраструктурата и населението в района на с. Дебелт,Област Бургас

Във връзка с обилните валежи на територията на Област Бургас има събрано количество вода в малка част от земеделски земи в землището на село Дебелт. Водата се оттича към отводнителна помпена станция в с. Новоселци, която е собственост на „Напоителни системи“ и работи денонощно с пълна мощност и оттам се изпомпва към язовир Мандра.

Към момента няма опасност от наводнение за инфраструктурата и населението в района.

Служители на „Напоителни системи“ следят на място обстановката, като правят постоянни замервания на водното ниво на река Средецка.

By admin / Новини / 0 Comments

Спешни аварийно-възстановителни дейности бяха изпълнени на компрометирания участък на дигата до моста при село Иново

Спешни аварийно-възстановителни дейности – насипване на земни маси, бяха изпълнени на компрометирания участък на дигата до моста при село Иново, Област Видин. По този начин, предприетите действия дават основание в достатъчна степен за защита от повторно заливане на земеделски земи. Няма опасност за инфраструктурата в района на селото.

Припомняме, че вчера заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева извършиха инспекция в района.

Пресцентър, МЗХГ

By admin / Новини / 0 Comments

Няма опасност от преливане в следствие на контролираното изпускване на язовир „Тича“

Няма опасност от преливане в следствие на контролираното изпускане на язовир „Тича“

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, заедно с министъра на околната среда и водите Нено Димов инспектираха процеса на контролирано изпускане на язовир „Тича“.

Поради бързото топене на снеговете се налага изпускане  на  язовира с обем  18 м3/сек.

Напоителни системи са поискали контролирано изпускане през основния изпусквател, тъй като е надвишен контролния обем на язовира.

Очакваното преливно количество е общо до 35 м3/сек. Дори да има преливане, водите се заустват в р. Камчия, където свободното оразмерително преливно водно количество е 250  м3/сек/, при общ обем 432 м3/сек/. Това означава, че към момента, в района няма опасност от наводнения, тъй като речните корита могат да поемат контролираното изпускане. Жителите на близките населени места вече са информирани за действията на регионалните институции и за всички предприети превантивни мерки.

През последните дни „Напоителни системи“ АД следи всички 190 язовири, собственост на дружеството. Въведено е денонощно дежурство и има готовност за задействане на аварийните групи в случай на възникване на ситуация.

Там където е необходимо язовирите  се изпускат контролирано през основните изпускатели за поддържане на свободен обем.
Въпреки изпускането няма опасност за трайно намаляване на обемите в язовирите. Земеделците ще бъдат осигурени с достатъчно количество вода през активния поливен сезон.

By admin / Новини / 0 Comments

Ръководството на „Напоителни системи“ ЕАД и представители на МЗХГ се срещнаха с членове на Националната асоциация на картофопроизводителите

Изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева, Антон Величков, директор на дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ в МЗХГ, както и експерти от двете институции се срещнаха с представители на Националната асоциация на картофопроизводителите. На срещата беше обсъдена методиката, по която ще се определя цената на поливната вода за сектор „Плодове и зеленчуци“. Предстои документът да бъде публикуван за обществено обсъждане и в едномесечен срок да се събират мнения. Изпълнителният директор на Дружеството увери присъстващите, че се прави всичко възможно да се запазят досегашните цени.

Снежина Динева каза още, че „Напоителни системи“ ЕАД има необходимата финансова устойчивост, за да кандидатства за средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, което ще подобри съществено качеството на предлаганата от дружеството услуга без допълнително оскъпяване през годините.