By admin / Новини / 0 Comments

Обява

О Б Я В А

„Напоителни системи” ЕАД ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране бизнес план за регулаторен период 2017-2021 г , както и заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните услуги с което се предлагат за утвърждаване следните цени:

By admin / Новини / 0 Comments

Язовирите в областите Благоевград и Кюстендил са под постоянно наблюдение

Във връзка с обявения „жълт“ код за значителни валежи в областите Благоевград и Кюстендил, служители на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Струма-Места“, извършват постоянен контрол и наблюдение на язовирните съоръжения.

На този етап те разполагат с необходимите свободни обеми за поемане на водни маси и се спазват определените контролни обеми.

Контролирано се изпускат водни маси от язовирите „Долна Диканя“, „Извор“, „Бегуновци“ и „Осломе“. При необходимост има готовност да се изпускат и останалите язовири от двете области.