АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.


Обществена поръчка за избор на доставчик на горива за нуждите на Напоителни системи ЕАД

Тип на Документа:Публикувано на:
Информация за изпълнението на договор18.08.2014г.
Информация за сключен договор20.08.2013г.
"Решение на възложителя"30.07.2013г./10:00ч"Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Напоителни системи ЕАД и неговите клонове"

Тип на Документа:Публикувано на:
"Публична покана"
"Документация към публична покана"
"Образци на документи"30.04.2013г./13:15ч


 


„Почистване на коритото на р. Струма от натрупани наносни отложения с цел възстановяване проектните параметри на корекцията в землището на с. Вълково, общ. Сандански"

Тип на Документа:Публикувано на:
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС
Координатен регистър
Карта24.01.2013г./09:40ч


 


Обществена поръчка с предмет: "Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит  - ОВЪРДРАФТ в размер до 10 000 000 ( десет милиона ) лева"

Тип на Документа:Публикувано на:
Решение за промяна от 18.01.2013 г.18.01.2013г./14:00ч
Решение за промяна от 16.01.2013 г.17.01.2013г./10:00ч
Документи
Техническо описание
Образци
Решение
Обявление за поръчкапубликувано: 11.01.2013г./17:30ч