Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „София“, град София, за срок от 3 /три/ години: Стая с площ 12,80 кв.м., кухня с площ 9,75 кв.м. и санитарен възел с площ 3,30 кв.м.

27/09/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Черно Море“, град Варна, за срок от 3 /три/ години: Поземлен имот 2 000 кв.м.

27/09/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години: Офис №2 със ЗП 54,60 кв.м., находящ се на партерен етаж в Административно-жилищна сграда в гр.Враца, ул. "Илия Кръстеняков" №2, ет.1.

27/09/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години: Сграда - Кантон "Аспарухов вал" със ЗП 57,00 кв.м.

27/09/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „София“, град София, за срок от 3 /три/ години, 84 кв.м., в гр. Ботевград, ул. „Цар Освободител” № 31, с предназначение: за автомивка.

27/09/2022

  Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД -  клон „Хасково“, град Хасково, за срок от 3 /три/ години, 680 дка земи, попадащи в заливаемата територия на язовир „Гарваново”

20/09/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Средна Тунджа“, град Сливен, за срок от 3 /три/ години: Изравнител, разположен в с.Ж.Войвода, общ.Сливен, обл.Сливен, с площ 9620 кв.м., с предназначение на отдаване под наем: за рибарник.

19/09/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Средна Тунджа“, град Сливен, за срок от 3 /три/ години: Част от сграда – помещение с площ 64кв.м., разположено в РСБ гр. Сливен.

19/09/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Средна Тунджа“, град Сливен, за срок от 3 /три/ години: Помещения разположени в РСБ гр. Сливен - административна, делова сграда и промишлена сграда с площ 63кв.м. и 79кв.м.

19/09/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Средна Тунджа“, град Сливен, за срок от 3 /три/ години: Помещение, с площ 13,5 кв.м. разположено в адм. Сграда (етаж 2) в град Ямбол.

19/09/2022
ОЩЕ НОВИНИ

Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2020г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.