Насърчаване употребата на по-икономичното LED осветление

13/02/2024

Площта за напояване на територията на област Хасково ще бъде увеличена до над 39 000 дка

05/02/2024

„Реконструкция на главен напоителен канал „Алеко Потока“, участък от км 1+216 до км 6+415.60 в землището на гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив,

18/01/2024

Министър Вътев: Възстановяването на напояването в България е приоритет на МЗХ

17/01/2024

Министър Вътев: Успяхме след толкова години да увеличим достъпа до вода за напояване за земеделските стопани

10/01/2024

Утвърждаване и одобряване на цени за доставка на вода към други ВИК оператори.

09/01/2024

За първи път „Напоителни системи“ ЕАД става бенефициент по ПРСР

24/11/2023

Насърчаване употребата на по-икономичното LED осветление

31/08/2023

От 21 август земеделските стопани могат да кандидатстват по помощта за напояване

02/08/2023

МОСВ представя на основните заинтересовани страни на територията на община Ботевград системата за управление на водите на река Искър в реално време.

13/07/2023
ОЩЕ НОВИНИ

Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2020г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.