Насърчаване употребата на по-икономичното LED осветление

31/08/2023

От 21 август земеделските стопани могат да кандидатстват по помощта за напояване

02/08/2023

МОСВ представя на основните заинтересовани страни на територията на община Ботевград системата за управление на водите на река Искър в реално време.

13/07/2023

До края на годината ще заработи портал с информация за състоянието на река Искър в реално време.

11/07/2023

МОСВ представя на основните заинтересовани страни системата за управление на водите на река Искър в реално време, асоцииран партньор в проекта за която е „Напоителни системи“ ЕАД. Проект: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

10/07/2023

Съгласно решение №1.1 на съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД, описано в Протокол № 42 от заседание на 04.10.2022г., са утвърдени нови "Методически указания за определяне цената на услугата "доставка на вода за енергодобив".

29/11/2022

Напоителни системи“ ЕАД започва поетапно стартиране на поливен сезон 2021 година

26/04/2021

Класираха участниците в конкурса за детска рисунка на тема "Какво е за мен водата"

22/04/2021

ЧЕСТИТ 22 МАРТ СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

22/03/2021

22 март – Световен ден на водата

09/03/2021
ОЩЕ НОВИНИ

Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2020г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.