Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД -  клон „Черно море“, град Варна, за срок от 10 /десет/ години: Язовир „Малка Смолница“

04/08/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД -  клон „Тополница“, град Пазарджик, за срок от 3 /три/ години: Помещение №3, с площ 36,75 кв.м., разположено в Административна сграда (етаж 1) в с.Черногорово, общ.Пазарджик с идентификатор: 81089.501.505.1,с площ 157 кв.м.

02/08/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД -  клон „Хасково“, град Хасково, за срок от 3 /три/ години:   Язовир "Сираково", находящ се в  п.и. с идентификатор 68237.264.651, общ. Минерални бани, обл. Хасково

02/08/2022

  Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД -  клон „Хасково“, град Хасково, за срок от 3 /три/ години: Язовир "Гледка",  находящ се в имот № 000001, в землището на село Кладенец  

26/07/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД -  клон „Шумен“, град Шумен, за срок от 10 /десет/ години: Язовир „Кълново“, разположен в поземлен имот 40840.1.111, на област Шумен, община Смядово, с. Кълново, площ 267640 кв. м

18/07/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД -  клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години

12/07/2022

Tърг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД -  клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години:

12/07/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години

11/07/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД -  клон „Черно море“, град Варна, за срок от 3 /три/ години

30/06/2022

Обявява : Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисван от  клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години:

17/06/2022
ОЩЕ НОВИНИ

Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2020г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.