Напоителни системи ЕАД търси да назначи Координатор/Консултант по управление.

20/03/2023

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Шумен“, град Шумен, за срок от 10 /десет/ години: Язовир “Фисек”, с обща залята площ 1 100дка

17/03/2023

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години: Офис 3 /стая-канцелария/ със ЗП 29 кв.м., с предназначение за отдаването му под наем: офис.

13/03/2023

Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Струма Места“, град Дупница, за срок от 3 /три/ години: Водоем "Ново Делчево" с площ 3014 кв.м., с начин на трайно ползване: Водоем.

13/03/2023

Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Долен Дунав“, град Русе, за срок от 3 /три/ години: Язовир "Желязковец" с площ 170.046 дка., с начин на трайно ползване: Язовир.

13/03/2023

Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Струма Места“, град Дупница, за срок от 3 /три/ години: Водоем "Беласица", с площ 16029 кв.м., с начин на трайно ползване: Водоем.

13/03/2023

Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Марица“, град Пловдив, за срок от 3 /три/ години: Изравнител "Пясъчник" с обща площ:796 904 кв.м.

13/03/2023

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „София“, град София, за срок от 3 /три/ години: Помещение с площ 54 кв.м. и част от прилежащ терен от хале с площ 32 кв.м., с предназначение за отдаването му под наем: Работилница.

13/03/2023

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години: Офис 2 /стая-канцелария/ със ЗП 15,2 кв.м., с предназначение за отдаването му под наем: офис.

13/03/2023

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години: Офис 1/стая-канцелария/ със ЗП 15,5 кв.м., с предназначение за отдаването му под наем: офис.

13/03/2023
ОЩЕ НОВИНИ

Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2020г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.