Служители на „Напоителни системи” ЕАД извършват Спасителни неотложни аварийно-възстановителни ремонтни работи за отстраняване на авария по поречието на река Струма в района на община Струмяни

12/01/2021

Клон Средна Тунджа ремонтира пешеходен мост в град Сливен

15/11/2020

Ново водохващане ще гарантира напояването в клон Тополница и клон Марица

14/10/2020

Служители на клон „Долен Дунав”, гр. Русе почистиха язовир „Бели Лом”

11/09/2020

Изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД инспектира работата на монтираното ново съоръжение за напояване в района на Каварна

10/07/2020

Служители на „Напоителни системи” ЕАД извършват спешни аварийно-възстановителни работи за отстраняване на авария възникнала в района на село Сарая, Пазарджик

08/07/2020

„Напоителни системи” ЕАД предсрочно от обещаното монтира нова вертикална помпа за напояване в района на Каварна

08/07/2020

„Напоителни системи” ЕАД участва с 26 проектни предложения по подмярка 4.3 от ПРСР

07/07/2020

Класираха участниците в конкурса за детска рисунка на тема „Водата и изменението на климата“

02/06/2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

05/04/2020
ОЩЕ НОВИНИ

Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2020г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.