Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „София“, град София, за срок от 10 /десет/ години: сграда, с предназначение за отдаването му под наем: за търговска дейност.

31/05/2023

Търг с явно наддаване за продажба чрез ликвидация на самосвал MAN, модел 35.403 VF.

25/05/2023

Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Струма Места“, град Дупница, за срок от 3 /три/ години: Контролно-технически пункт.

19/05/2023

Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Струма Места“, град Дупница, за срок от 3 /три/ години: Поземлен имот с площ 1154 кв.м.

19/05/2023

Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Струма Места“, град Дупница, за срок от 3 /три/ години: Котелно помещение със ЗП 115 кв.м.

19/05/2023

Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Струма Места“, град Дупница, за срок от 3 /три/ години: Част от дворно място с площ: 130 кв.м.

19/05/2023

Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Струма Места“, град Дупница, за срок от 3 /три/ години: Гаражно помещение №7 - 40 кв.м.

19/05/2023

Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Струма Места“, град Дупница, за срок от 3 /три/ години: Помпена станция "Свобода 6".

17/05/2023

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Марица“, град Пловдив, за срок от 10 /десет/ години: Язовир „Сушица”.

28/04/2023

Новини

22/02/2022
ОЩЕ НОВИНИ

Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2020г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.