Във връзка с наложените ограничения от страна на властите за ограничаване разпространението на коронавирус, срокът за подаване на рисунки във връзка с конкурса организиран от „Напоителни системи” ЕАД по повод Световния ден на водата, се удължава до 20 април 2020 г. След тази дата и след отпадане на въведените ограничения ще бъдат сформирани комисии на териториален принцип за оценка на получените в клоновете на Дружеството рисунки.

За всякаква информация относно конкурса следете официалния сайт на Дружеството www.nps.bg

Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2020г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.