Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД -  клон „Черно море“, град Варна, за срок от 3 /три/ години

30/06/2022

Обявява : Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисван от  клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години:

17/06/2022

Обявява: Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисван от  клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години

15/06/2022

Обявява: Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисван от клон „София“, град София, за срок от 3 /три/ години:

14/05/2022

Обявява: Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисван от клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години

14/05/2022

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД – клон „София“

16/03/2022

Обява за търг за продажба на тополови дървета с обща кубатура 60,37 куб.м., намиращи се на отговорно пазене в двора на ТП "ДГС Кресна", град Кресна, на територията на "Напоителни системи" ЕАД-клон Струма-Места"

23/02/2022

Новини

22/02/2022

"Напоителни системи" ЕАД търси да назначи Главен Счетоводител

19/11/2021

Напоителни системи“ ЕАД започва поетапно стартиране на поливен сезон 2021 година

26/04/2021
ОЩЕ НОВИНИ

Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2020г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.