By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

До края на годината ще заработи портал с информация за състоянието на река Искър в реално време.

До края на годината ще заработи портал с информация за

състоянието на река Искър в реално време

Публичен портал, който дава възможност на потребителите да получават конкретни данни за състоянието на водосбора на река Искър, ще бъде изграден до края на годината по проекта за създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър в реално време. Платформата може да се използва от специалистите в системата на МОСВ, НЕК ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД и Националният институт по метеорология и хидрология.

Системата ще информира и пряко заинтересованите близо 1.3 млн. граждани, които живеят на територията на 8-те общини по поречието на реката – Столична, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград. Публичният портал дава свободен достъп на обществото до текуща информация както за състоянието на водното ниво и обем, така и за идентифициране на критичните точки по водосбора на река Искър. Целта е населението в тези райони да бъде предупредено при заплаха от наводнения или недостиг на вода, стана ясно днес в Своге при представянето на проекта за изграждане на системата, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

Пълен текст на съобщението:

Info-Medii-11.07.2023_red