АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2017-0005/ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на ремонтно-възстановителни работи на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) стопанисвани от „Напоителни системи”..

ЗОП-2017-0005/ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на ремонтно-възстановителни работи на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, с включени 68 обособени позиции”

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

 

Да се има предвид, че част от документите съдържат линк към стария домейн irrigationsystems.com, който от 24.03.2018г. не съществува.

Домейна на “Напоителни системи” ЕАД от 24.03.2018г. е https://nps.bg.

Тип на Документа:Публикувано на:
Обявления за приключени договори14.12.2020
Обявления за приключени договори11.12.2020
Обявление за приключен договор ОП 28 - 1086-10110.12.2020
Допълнителни споразумения 229.01.2020
Обявление за приключен договор ОП 61 - 1100-29617.01.2020
Обявление за приключен договор ОП 5 - 1091-12817.01.2020
Обявление за приключен договор ОП 68 - 1069-8516.01.2020
Обявление за приключен договор ОП 34 - 1086-8816.01.2020
Обявление за приключен договор ОП 33 - 1086-10016.01.2020
Обявление за приключен договор ОП 66 - 1086-8616.09.2019
Обявление за приключен договор ОП 48 - 1204-7216.09.2019
Обявление за приключен договор ОП 15 - 1088-9416.09.2019
Обявление за приключен договор ОП 12 - 1088-9816.09.2019
Обявление за приключен договор ОП 2124.04.2019
Допълнителни споразумения01.04.2019
Договор ОП 6331.08.2018
Договор ОП 6231.08.2018
Договор ОП 6131.08.2018
Договор-ОП-5931.08.2018
Договор ОП 5631.08.2018
Договор ОП 3231.08.2018
Обявление за възложена поръчка по ОП_32, 56, 59, 61, 62, 6331.08.2018
Договори за възложена поръчка по обособени позиции: № 1 до 10, № 11 до 21, № 22 до 24, № 28, № 30,№ 31, № 33, № 34, № 43 до 45, №53 до 55, № 57, № 60, №64 до 67.11.07.2018
Обявление за възложена поръчка по обособени позиции: № 1 до 10 , № 11 до 21, № 22 до 24, № 28, № 30,№ 31, № 33, № 34, № 43 до 45, №53 до 55, № 57, № 60, №64 до 67.11.07.2018
Обявление за възложена поръчка18.06.2018
Договор с приложения за обособена позиция №6818.06.2018
Договор с приложения за обособена позиция №5818.06.2018
Договор с приложения за обособена позиция №4818.06.2018
Договор с приложения за обособена позиция №4718.06.2018
Договор с приложения за обособена позиция №4618.06.2018
Договор с приложения за обособена позиция №4218.06.2018
Договор с приложения за обособена позиция №2718.06.2018
Договор с приложения за обособена позиция №2618.06.2018
Договор с приложения за обособена позиция №2518.06.2018
Обявление за прекратяване на обособени позиции №35-41 и №49-5205.06.2018
Решения за избор на изпълнител 1-6824.04.2018
Доклад24.04.2018
Протокол № 324.04.2018
Протокол № 224.04.2018
Съобщение за отваряне на ценови предложения13.04.2018
Протокол №1/22.03.2018г. от работата на комисията22.03.2018
Разяснение № 604.01.2018
Разяснение № 528.12.2017
Разяснение № 422.12.2017
Разяснение № 322.12.2017
Разяснение № 219.12.2017
Разяснение № 115.12.2017
Документация с приложения04.12.2017
Обявление за откриване на процедурата04.12.2017
Решение за откриване на процедура04.12.2017