ЗОП-2018-0006/ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД”

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП