ЗОП-2019-0005/ Процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове”.

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП