Процедура: ЗОП-2019-0006/ Процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет:  „Доставка на строителни материали за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД“ с 14 обособени позиции”

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Обявление за възложена поръчка24.09.2019
Договор 120.09.2019
Договор 220.09.2019
Договор 320.09.2019
Договор 420.09.2019
Договор 520.09.2019
Договор 620.09.2019
Договор 720.09.2019
Договор 820.09.2019
Договор 920.09.2019
Договор 1020.09.2019
Договор 1120.09.2019
Договор 1220.09.2019
Договор 1320.09.2019
Договор 1420.09.2019
Решение22.08.2019
Доклад22.08.2019
Протокол 222.08.2019
Съобщение15.08.2019
Протокол15.08.2019
Образци и приложения02.07.2019
Документация02.07.2019
Обявление02.07.2019
Решение02.07.2019