ЗОП-2019-0008/ Процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове”.

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Решение13.12.2019
Доклад13.12.2019
Протокол 513.12.2019
Протокол 413.12.2019
Протокол 313.12.2019
Съобщение01.11.2019
Протокол 221.10.2019
Протокол 121.10.2019
Приложения04.09.2019
Образци04.09.2019
Документация застрахователни услуги04.09.2019
Обявление04.09.2019
Решение04.09.2019