Процедура: ЗОП-2020-0003/ „Избор на изпълнители за извършване на ремонтни работи на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 26 обособени позиции

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Обявление за изменение - ОП 26_S01.06.2022

Обявление за приключен договор - ОП 1_S

Обявление за приключен договор - ОП 2_S

Обявление за приключен договор - ОП 3_S

Обявление за приключен договор - ОП 4_S

Обявление за приключен договор - ОП 5_S

Обявление за приключен договор - ОП 6_S

Обявление за приключен договор - ОП 7_S

Обявление за приключен договор - ОП 8_S

Обявление за приключен договор - ОП 9_S

Обявление за приключен договор - ОП 10_S

Обявление за приключен договор - ОП 11_S

Обявление за приключен договор - ОП 12_S

Обявление за приключен договор - ОП 13_S

Обявление за приключен договор - ОП 14_S

Обявление за приключен договор - ОП 15_S

Обявление за приключен договор - ОП 16_S

Обявление за приключен договор - ОП 17_S

Обявление за приключен договор - ОП 18_S

Обявление за приключен договор - ОП 19_S

Обявление за приключен договор - ОП 20_S

Обявление за приключен договор - ОП 21_S

Обявление за приключен договор - ОП 22_S

Обявление за приключен договор - ОП 23_S

Обявление за приключен договор - ОП 24_S

Обявление за приключен договор - ОП 25_S

Обявление за приключен договор - ОП 26_S
31.05.2022
На основание Заповед на заместник министър на земеделието и Ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 се прекратяват договори, сключени след провеждане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнители за извършване на ремонтни работи на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, по под мярка 4.3. „Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014 – 2020, с 26 обособени позиции“
23.05.2022
Придружително писмо ел

Прокомплект_1 ел

Прокомплект_2 ел

Прокомплект_3 ел

Прокомплект_4 ел

Прокомплект_5 ел

Прокомплект_6 ел

Прокомплект_7 ел

Прокомплект_8 ел
23.05.2022
ртплюс_1 ел

ртплюс_2 ел

ртплюс_3 ел

ртплюс_4 ел

ртплюс_5 ел

ртплюс_6 ел

ртплюс_7 ел

ртплюс_8 ел

ртплюс_9 ел
23.05.2022
Универсалстрой_1 ел

Универсалстрой_2 ел

Универсалстрой_3 ел

Универсалстрой_4 ел

Универсалстрой_5 ел

Универсалстрой_6 ел

Универсалстрой_7 ел

Универсалстрой_8 ел

Универсалстрой_9 ел

23.05.2022
Обявление за възложена поръчка06.11.2020
Договори ОП 2606.11.2020
Договори ОП 2506.11.2020
Договори ОП 2406.11.2020
Договори ОП 2306.11.2020
Договори ОП 2206.11.2020
Договори ОП 2106.11.2020
Договори ОП 2006.11.2020
Договори ОП 1906.11.2020
Договори ОП 1806.11.2020
Договори ОП 1706.11.2020
Договори ОП 1606.11.2020
Договори ОП 1506.11.2020
Договори ОП 1406.11.2020
Договори ОП 1306.11.2020
Договори ОП 1206.11.2020
Договори ОП 1106.11.2020
Договори ОП 1006.11.2020
Договори ОП 906.11.2020
Договори ОП 806.11.2020
Договори ОП 706.11.2020
Договори ОП 606.11.2020
Договори ОП 506.11.2020
Договори ОП 406.11.2020
Договори ОП 306.11.2020
Договори ОП 206.11.2020
Договори ОП 106.11.2020
Решения07.08.2020
Доклад07.08.2020
Протокол №507.08.2020
Протокол №407.08.2020
Протокол №307.08.2020
Протокол №207.08.2020
Съобщение14.07.2020
Протокол 118.06.2020
Съобщение за удължаване отварянето на оферти27.05.2020
Съобщение за удължаване отварянето на оферти26.05.2020
Съобщение за промяна на мястото за отваряне на оферти21.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1514.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1414.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1314.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1214.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1114.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1014.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №912.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №812.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №711.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №608.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №508.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №408.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №304.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №230.04.2020
Разяснение по постъпило запитване24.04.2020
Образци на документи20.04.2020
Приложение към Техническа спецификация20.04.2020
Документация за участие20.04.2020
Решение и Обявление20.04.2020