Процедура: ЗОП-2020-0003/ „Избор на изпълнители за извършване на ремонтни работи на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 26 обособени позиции

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Обявление за възложена поръчка06.11.2020
Договори ОП 2606.11.2020
Договори ОП 2506.11.2020
Договори ОП 2406.11.2020
Договори ОП 2306.11.2020
Договори ОП 2206.11.2020
Договори ОП 2106.11.2020
Договори ОП 2006.11.2020
Договори ОП 1906.11.2020
Договори ОП 1806.11.2020
Договори ОП 1706.11.2020
Договори ОП 1606.11.2020
Договори ОП 1506.11.2020
Договори ОП 1406.11.2020
Договори ОП 1306.11.2020
Договори ОП 1206.11.2020
Договори ОП 1106.11.2020
Договори ОП 1006.11.2020
Договори ОП 906.11.2020
Договори ОП 806.11.2020
Договори ОП 706.11.2020
Договори ОП 606.11.2020
Договори ОП 506.11.2020
Договори ОП 406.11.2020
Договори ОП 306.11.2020
Договори ОП 206.11.2020
Договори ОП 106.11.2020
Решения07.08.2020
Доклад07.08.2020
Протокол №507.08.2020
Протокол №407.08.2020
Протокол №307.08.2020
Протокол №207.08.2020
Съобщение14.07.2020
Протокол 118.06.2020
Съобщение за удължаване отварянето на оферти27.05.2020
Съобщение за удължаване отварянето на оферти26.05.2020
Съобщение за промяна на мястото за отваряне на оферти21.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1514.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1414.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1314.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1214.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1114.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1014.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №912.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №812.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №711.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №608.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №508.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №408.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №304.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №230.04.2020
Разяснение по постъпило запитване24.04.2020
Образци на документи20.04.2020
Приложение към Техническа спецификация20.04.2020
Документация за участие20.04.2020
Решение и Обявление20.04.2020