Процедура: ЗОП-2020-0003/ „Избор на изпълнители за извършване на ремонтни работи на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 26 обособени позиции

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Обявление за възложена поръчка06.11.2020
Договори ОП 1-2606.11.2020
Решения07.08.2020
Доклад07.08.2020
Протокол №507.08.2020
Протокол №407.08.2020
Протокол №307.08.2020
Протокол №207.08.2020
Съобщение14.07.2020
Протокол 118.06.2020
Съобщение за удължаване отварянето на оферти27.05.2020
Съобщение за удължаване отварянето на оферти26.05.2020
Съобщение за промяна на мястото за отваряне на оферти21.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1514.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1414.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1314.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1214.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1114.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №1014.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №912.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №812.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №711.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №608.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №508.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №408.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №304.05.2020
Разяснение по постъпило запитване №230.04.2020
Разяснение по постъпило запитване24.04.2020
Образци на документи20.04.2020
Приложение към Техническа спецификация20.04.2020
Документация за участие20.04.2020
Решение и Обявление20.04.2020