Процедура: ЗОП-2020-0004/ „Избор на изпълнители за извършване на строителен надзор при извършването на ремонтни работи на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 26 обособени позиции

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Обявление за изменение ОП - 1

Обявление за изменение ОП - 2

Обявление за изменение ОП - 3

Обявление за изменение ОП - 4

Обявление за изменение ОП - 5

Обявление за изменение ОП - 6

Обявление за изменение ОП - 7

Обявление за изменение ОП - 8

Обявление за изменение ОП - 9

Обявление за изменение ОП - 10

Обявление за изменение ОП - 11

Обявление за изменение ОП - 12

Обявление за изменение ОП - 13

Обявление за изменение ОП - 14

Обявление за изменение ОП - 15

Обявление за изменение ОП - 16

Обявление за изменение ОП - 17

Обявление за изменение ОП - 18

Обявление за изменение ОП - 19

Обявление за изменение ОП - 20

Обявление за изменение ОП - 21

Обявление за изменение ОП - 22

Обявление за изменение ОП - 23

Обявление за изменение ОП - 24

Обявление за изменение ОП - 25

Обявление за изменение ОП - 26
07.06.2022
Обявление за приключен договор - ОП 1

Обявление за приключен договор - ОП 2

Обявление за приключен договор - ОП 3

Обявление за приключен договор - ОП 4

Обявление за приключен договор - ОП 5

Обявление за приключен договор - ОП 6

Обявление за приключен договор - ОП 7

Обявление за приключен договор - ОП 8

Обявление за приключен договор - ОП 9

Обявление за приключен договор - ОП 10

Обявление за приключен договор - ОП 11

Обявление за приключен договор - ОП 12

Обявление за приключен договор - ОП 13

Обявление за приключен договор - ОП 14

Обявление за приключен договор - ОП 15

Обявление за приключен договор - ОП 16

Обявление за приключен договор - ОП 17

Обявление за приключен договор - ОП 18

Обявление за приключен договор - ОП 19

Обявление за приключен договор - ОП 20

Обявление за приключен договор - ОП 21

Обявление за приключен договор - ОП 22

Обявление за приключен договор - ОП 23

Обявление за приключен договор - ОП 24

Обявление за приключен договор - ОП 25

Обявление за приключен договор - ОП 26
01.06.2022
На основание Заповед на заместник министър на земеделието и Ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 се прекратяват договори, сключени след провеждане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнители за извършване на строителен надзор при извършването на ремонтни работи на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по под мярка 4.3. „Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014 – 2020, с 26 обособени позиции“
23.05.2022
Придружително писмо ел23.05.2022
Булинженеринг-тс1.1pdf

булинженеринг-тс2 ел

булинженеринг-тс3 ел

булинженеринг-тс4 ел

булинженеринг-тс5 ел

булинженеринг-тс6 ел

канстракшън супервижън1 ел

канстракшън супервижън2 ел

канстракшън супервижън3 ел

канстракшън супервижън4 ел

канстракшън супервижън5 ел

канстракшън супервижън6 ел

канстракшън супервижън7 ел

канстракшън супервижън8 ел

рубикон1 ел

рубикон2 ел

рубикон3 ел

сет инженеринг1 ел

сет инженеринг2 ел

сет инженеринг3 ел

сет инженеринг4 ел

стройнорм1 ел

стройнорм2 ел

стройнорм3 ел

стройнорм4 ел

стройнорм5 ел
23.05.2022
Обявление за възложена поръчка02.12.2020
Сключен договор поз.2502.12.2020
Сключен договор поз.302.12.2020
Сключен договор поз.202.12.2020
Обявление за възложена поръчка10.11.2020
12-Сключени договори10.11.2020
Решения07.08.2020
Доклад07.08.2020
Протокол №407.08.2020
Протокол №307.08.2020
Протокол №207.08.2020
Съобщение за отваряне на ценови предложения29.07.2020
Протокол №125.06.2020
Разяснение по постъпило запитване28.04.2020
Образци на документи20.04.2020
Приложение към Техническа спецификация20.04.2020
Документация за участие20.04.2020
Решение и Обявление20.04.2020