Процедура: ЗОП-2020-0009
„Избор на изпълнител за доставка на 3 броя колесни багери в условията на финансов  лизинг за нуждите на  „Напоителни системи” ЕАД“

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Договор за лизинг14.01.2021
Обявление за възлагане01.12.2020
Договор01.12.2020
Решение02.09.2020
Доклад02.09.2020
Протокол 202.09.2020
Протокол 102.09.2020
Съобщение24.08.2020
Образци на документи09.06.2020
Документация за участие09.06.2020
Решение09.06.2020
Обявление09.06.2020