Процедура: ЗОП-2020-0009
„Избор на изпълнител за доставка на 3 броя колесни багери в условията на финансов  лизинг за нуждите на  „Напоителни системи” ЕАД“

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Образци на документи09.06.2020
Документация за участие09.06.2020
Решение09.06.2020
Обявление09.06.2020