Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2019г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

язовир 40-те Извора

язовир Брягово

язовир Домлян

язовир Златовръх

язовир Климент

язовир Леново

язовир Мечка

язовир Пампорово

язовир Пясъчник

язовир Сушица