By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

Към момента няма опасност от наводнение в района на с. Дебелт,Област Бургас

Към момента няма опасност от наводнение за инфраструктурата и населението в района на с. Дебелт,Област Бургас

Във връзка с обилните валежи на територията на Област Бургас има събрано количество вода в малка част от земеделски земи в землището на село Дебелт. Водата се оттича към отводнителна помпена станция в с. Новоселци, която е собственост на „Напоителни системи“ и работи денонощно с пълна мощност и оттам се изпомпва към язовир Мандра.

Към момента няма опасност от наводнение за инфраструктурата и населението в района.

Служители на „Напоителни системи“ следят на място обстановката, като правят постоянни замервания на водното ниво на река Средецка.