By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

Министър Вътев: Успяхме след толкова години да увеличим достъпа до вода за напояване за земеделските стопани

Успяхме след толкова години да направим нещо, което реално ще увеличи достъпа до вода за напояване за земеделските стопани. Това съобщи министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, който направи първа копка на два канала на Напоителни системи край гр. Ихтиман. Той уточни, че двата обекта са първите от всичките одобрени 24 проекта, които са финансирани по мярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г.
“Завършването на всички проекти трябва да се случи през 2025 година. Надяваме се с цялата организация, която е създадена със строителния надзор, с всичкия контрол, който е подготвен, да имаме една качествена рехабилитация, така че да се увеличи капацитетът на каналите”, изтъкна министър Кирил Вътев. Той отбеляза, че чрез двата канала в Община Ихтиман ще се доставят водни маси от язовир Бакър дере за напояване на картофени насаждения.
“Интересът от земеделските производители е огромен, но големият проблем е в разрешителния режим за ползване на вода за напояване”, посочи министър Вътев. Той каза още, че екипът на Министерството работи усилено заедно с Министерство на околната среда и водите и четирите Басейнови дирекции, които контролират този режим. “Вярвам, че в много скоро време ще имаме споразумение и с тях, защото нашата цел е не да имаме разрешителен режим, а да съществува задължителен режим за доставка на вода за напояване за земеделските производители”, заяви министър Вътев. Той добави, че към момента общо за страната се напояват само 0,7 % от всички земеделски площи, но с реализацията на проектите на Напоителни системи, ще се облекчи достъпът до вода за земеделците. Министър Вътев бе категоричен, че там, където няма достъп до водоизточник е редно да има сондажи. ” Трябва да се уредят необходимите правила и те да бъдат спазвани от земеделските стопани”, каза още той.
Министър Вътев съобщи още, че предстои до дни да бъде създаден и Консултативен съвет по хидромелиорации, който ще изработи точни и ясни правила. “Нашето желание е наистина да нямаме повече земеделие без напояване”, изтъкна министър Кирил Вътев.
Изпълнителният директор на Напоителни системи Снежина Динева съобщи, че към момента в района се напояват 4 300 дка. Тя допълни, че след рехабилитацията на двата канала ще има възможност да се захранват с вода общо 31 хиляди дка. „В следващия програмен период по Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023-2027 г., се предвижда и деривация, за да гарантираме и водата, която ще потече по каналите, които сега рехабилитираме.
На събитието присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев и кметът на Община Ихтиман Калоян Илиев.

Източник: Министерство на земеделисто и храните