By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

Напоителни системи ЕАД е осигурявало необходимия воден обем за отводняване на река Въча

Във връзка с твърдение за неспазване изискванията на график, утвърден от Министерство на околната среда и водите, за осигуряване екологичния минимум заотводняване на река Въча, информираме, че „Напоителни системи“ ЕАД е осигурило необходимия воден обем. В периода на спиране на работа на ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Въча 2“, от 18 до 21 ноември, поради ремонтни дейности, Дружеството е изпълнило указанията на МОСВ за водоподаване от 5 куб. м. с режим на работа 18 ч. Според официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология, среднодневните осигурени водни количества, са били следните: 18 ноември – 7,104 куб. м/сек., 19 ноември – 6,567 куб. м/сек., 20 ноември -6,570 куб. м/сек, 21 ноември – 7,736 куб. м/сек.

Прилагаме официално писмо от Националния институт по метеорология и хидрология с данни за среднодневните и часовите водни количества за посочения период.

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

[embeddoc url=”https://nps.bg/wp-content/uploads/2019/11/НИМХ.pdf” download=”all” viewer=”google”]