By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

Ново водохващане ще гарантира напояването в клон Тополница и клон Марица

Снежина Динева изпълнителен директор на „Напоителни системи” ЕАД, Сашка Целева управител на клон Тополница и Георги Беловодски директор на „НЕК” ЕАД – Пловдив днес официално прерязаха лентата на новоизграденото водохващане на река Марица, непосредствено до ВЕЦ Момина Клисура. Водохващането не се експлоатира от повече от 20 години. Двете дружества положиха съвместни усилия за да го рехабилитират, като това ще предотврати бъдещи прекъсвания във водоподаването за напояване в района на Карабунар.  

 

Новоизграденото водохващане ще бъде алтернативен водоизточник за доставка на вода за напояване по време на ремонтите на каскадите на „НЕК” ЕАД, както и в случай, че водата в яз. Тополница е недостатъчна за провеждането на поливен сезон 2021.

 

С помощта на хидротехническото съоръжение ще може да се улавя водата от реката и по новоизградения канал, водата от яз. Белмекен ще отива в изравнителите, а от там по каналната мрежа на „Напоителни системи” ЕАД. Така ще се гарантира напояването на територията на клоновете Тополница и Марица.

 

На официалното откриване присъстваха заместник кметът на община Белово Васил Савов, председателят на общински съвет Белово Стефан Якимов, кметовете на селата Момина Клисура и Сестримо.