АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Публична Покана № 9030108 за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове

Тип на Документа:Публикувано на:
Договори22.07.2014
Разяснения по постъпили въпроси09.06.2014
Документи05.06.2014