АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Публична Покана № 9031307 с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове”

Тип на Документа:Публикувано на:
Плащания по договор за изпълнение07.09.2015
Договор и приложения22.07.2014
Документи26.06.2014