By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

„Реконструкция на главен напоителен канал „Алеко Потока“, участък от км 1+216 до км 6+415.60 в землището на гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив,

Обект №  4.016-0011, ИСУН 2020

„Напоителни системи“ ЕАД –  клон „Марица”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          „Алеко Потока“ е главен напоителен канал, въведен в редовна експлоатация през 1964г. Проектът предвижда модернизация и рехабилитация на 5,1996 километров участък, който е в землището на гр. Съединение,  обл. Пловдив. Обектът е част от напоителна система “Тополница”. Реконструкцията му ще осигури безаварийната работа на канала и възстановяване на проектната му проводимост. Към момента на подготовката на проекта, коефициентът на полезно действие (КПД) на участъка от канала е бил 48,7% и чрез него е транспортирана вода до 13 469 дка.

След реализиране на инвестицията ще бъде възможно водообезпечаване за напояване на допълнителни 16 470 дка и ще се повишаване КПД с 29,56%, до близо 78,26%. По този начин ще се  постигне потенциална икономия на вода от близо 20 млн. кубични метра на година.

Общата стойност на одобрения размер на инвестицията възлиза на 6 848 326,15 лв. без ДДС.

 

Източник: Министерство на земеделисто и храните