„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД И „СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА”

На 22 март отбелязваме „Световния ден на водата” и професионален празник на „Напоителни системи” ЕАД.

За нас този ден е не просто празник, но и момент, в който да покажем както значимостта на дружеството, така и отговорността на хората работещи в него.

Ние сме тези, които поддържаме и експлоатираме държавния хидромелиоративен фонд, ремонтираме обекти, които да предпазват населението на България от вредното въздействие на водите, доставяме вода за напояване до българските земеделски производители, доставяме условно чиста вода за питейно водоснабдяване и за българското промишлено производство.

В тази връзка „Напоителни системи” ЕАД е първото много важно звено от системата за  съхранение и опазване на водните запаси на страната ни!  

22 март е ден, в който всички трябва да се замислим за това как по оптимално да използваме водата и да я пестим. В своята работа ние се стремим водата да достигне до всеки, но в същото време да не се похабява ресурсът и да бъде защитен от кражба и неправомерни действия.

22 март е ден, в който да напомним за важността на ресурса, защото:

Хора

Предприятия

Икономики

Държави

⚓ БОГАТИТЕСА ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ ДОСТЪП ДО ВОДА!

ИНИЦИАТИВАТА

 

Отличи се! Включи се и ти!

КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ, ПЛАКАТ ИЛИ РИСУНКА НА ТЕМА: „ВОДАТА Е ЗА ВСИЧКИ”

В конкурса могат да участват деца и младежи до 19 години.

 

Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории - до 11 години и от 12 до 19 години.

Няма ограничения относно техниката на изработка на творбата - рисунка, графичен дизайн, снимка, графика и др.

 

Максимален допустим размер на творбата - формат А3.

 

Задължително изискване е творбите да са свързани с темата на конкурса. Всеки желаещ може да участва само с една творба - фотография, плакат или рисунка. Необходимо е творбите да бъдат поставени в плик с изписани на гърба на творбата имената на автора и възраст. На отделен лист, който се поставя в големия плик се вписват имена, възраст, адрес и телефон за връзка с участника.

 

Специално сформирани комисии, на териториален принцип, ще класират трите най-добри творби във всяка от възрастовите групи.

Желаещите да участват, могат да подават творбите си в следните териториални представителства на „Напоителни системи” ЕАД:

 

 

Краен срок за подаване на работите - 15.03.2019 г.

 

Световния ден на водата - 22 март 2019 г. ще отбележим с празник.

До 20.03.2019 г. на сайта на „Напоителни системи” ЕАД ще бъде публикувана информация за часовете и местата, на които ще се проведе награждаването на участниците на териториален принцип.

 

Победителите ще получат почетни плакети и награди, с помощта  на които ще продължат да развиват своя талант в областта на изкуството.

 

За всички участници ще има поощрителни награди.

 

Най-добрите творби ще бъдат използвани в календара на „Напоителни системи” ЕАД за 2020 г.

Награждаването и обявяването на имената на спечелилите в конкурса  „Водата е за всички”, организиран  от „Напоителни системи” ЕАД в различните клонове, ще се проведе както следва:

 

  • клон „Шумен” на 21.03.2019 г. от 16:30 часа в конферентна зала в Спортна зала „Арена-Шумен”.
  • клон „София”, град София на 22.03.2019 г. от 11.00 часа в 5-то Основно училище „Иван Вазов”.
  • клон „Тополница”, град Пазарджик на 22.03.2019 г. от 16.00ч. в Младежки дом Пазарджик, зала „Устрем”.
  • клон „Средна Тунджа”, град Сливен в зала "Май" на 22.03.2019 г. от 12.00 часа.
  • клон „Долен Дунав”, град Русе на 22.03.2019 г. от 16.00 ч. в град Търговище, в ресторантската част на хотел "Тера Европа”.
  • клон „Черно море”, град Варна на 22.03.2019 г. от 15 часа в хотел „Голден Тюлип”, /бул. „Христо Ботев“ 3а.
  • клон „Мизия” – град Враца на 22.03.2019 г. в "Градска концертна зала" на община Враца от 11.00 часа.
  • клон „Марица” – град Пловдив на 22.03.2019 г. от 11:00 часа на площад  „Стефан Стамболов“ №1.

„По смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, с участието си в конкурса на „Напоителни системи” ЕАД, всички участници декларират, че са съгласни творбите им да бъдат  използвани в рекламни и информационни материали на дружеството. Съгласно Закона за защита на личните данни, при използване на творбите, личните данни ще бъдат заличени”.