By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

На 22 март всяка година хора и организации по целия свят отбелязват Световния ден на водата, като предприемат действия за справяне с водната криза. 

Днес, един на всеки трима – около 2,2 милиарда души на планетата живеят без безопасна питейна вода.

 

ВОДАТА И ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

 

Световният ден на водата 22 март 2020 г. е посветен на водата и изменението на климата – и как двете са неразривно свързани.

 

Не можем да си позволим да чакаме! 

Забавянето на климата е почти толкова опасно, колкото и отричането на климата. Всяка държава в света трябва да работи по-бързо.

Екстремните метеорологични събития правят водата по-оскъдна, непредвидима, по-замърсена или и трите.

Хората се нуждаят от вода, за да оцелеят, както и всички системи, на които разчитаме: санитария, здравеопазване, образование, бизнес и индустрия.

Плановете за действие за справяне с изменението на климата трябва да бъдат интегрирани в различни сектори и координирани през границите. И те трябва да имат едно общо нещо: безопасно и устойчиво управление на водите.

 

Водата може да помогне в борбата с изменението на климата!

Борбата с изменението на климата ще отвори огромни възможности за икономиката в много области. Трябва да използваме кръгови производствени системи и да използваме водата много по-ефективно.

С нарастването на глобалното население нараства и търсенето на вода, което изчерпва природните ресурси и уврежда околната среда на много места. Решенията включват защита на океани и влажни зони, прилагане на интелигентни за климата селскостопански техники и увеличаване на безопасното използване на отпадъчните води.

Водата е най-ценният ни ресурс – трябва да я използваме по-отговорно. Трябва да балансираме всички нужди от вода в обществото!

 

Всеки трябва да играе роля

 

Учудващо е колко много неща може да направи всеки един от нас за справяне с климатичните промени.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш казва: „Предупрежденията са необходими. Но страхът няма да свърши работата.”

Да, изменението на климата вече се чувства!

Но има една проста стъпка, която можем да предприемем веднага, която ще доведе до голяма промяна: да не губим вода!

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 22.03.2020 г.

КОНКУРС

 

                „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД И „СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА”

На 22 март отбелязваме „Световния ден на водата” и професионален празник на „Напоителни системи” ЕАД.

За нас този ден е не само празник, но и ден, в който да покажем значимостта на дружеството и отговорността на хората работещи в него.

Ние сме тези, които поддържаме и експлоатираме държавния хидромелиоративен фонд, ремонтираме обекти, които да предпазват населението на България от вредното въздействие на водите, доставяме вода за напояване до българските земеделски производители, доставяме условно чиста вода за питейно водоснабдяване и за българското промишлено производство.

В тази връзка „Напоителни системи” ЕАД е първото много важно звено от системата за  съхранение и опазване на водните запаси на страната ни! 

В своята работа ние се стремим водата да достигне до всеки, но в същото време да не се похабява ресурсът и да бъде защитен от кражба и неправомерни действия.

 

 

                                                                                                              ИНИЦИАТИВАТА

 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА: „ВОДАТА И ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

 

В конкурса могат да участват деца и младежи до 19 години.

Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории – до 12 години и от 13 до 19 години.

Няма ограничения относно техниката на изработка на рисунката – графика, пестели, водни/темперни бои, флумастери, цветни моливи и др.

Максимален допустим размер на творбата – формат А3.

Задължително изискване е творбите да са свързани с темата на конкурса. Всеки желаещ може да участва само с една творба.  Необходимо е рисунките да бъдат поставени в плик с изписани на гърба на рисунката имената на автора и възраст. На отделен лист, който се поставя в големия плик се вписват имена, възраст, адрес и телефон за връзка с участника.

Специално сформирани комисии, на териториален принцип, ще класират трите най-добри творби във всяка от възрастовите групи.

Желаещите да участват, могат да подават творбите си в следните териториални представителства на „Напоителни системи” ЕАД:

Клон „София” – гр. София

Клон „Тополница” – гр. Пазарджик

Клон „Марица” – гр. Пловдив

Клон „Шумен” – гр. Шумен

Клон „Мизия” – гр. Враца

Клон „Средна Тунджа” – гр. Сливен

Клон „Черно море” – гр. Варна

Клон „Хасково” – гр. Хасково

Клон „Среден Дунав” – гр. Плевен

Клон „Долен Дунав“ – гр. Русе

Краен срок за подаване на работите – 20.03.2020 г.

Победителите ще получат почетни плакети и награди, с помощта на които ще продължат да развиват своя талант в областта на изкуството.

Най-добрите творби ще бъдат използвани в календара на „Напоителни системи” ЕАД за 2021 г.

 

 

„По смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, с участието си в конкурса на „Напоителни системи” ЕАД, всички участници декларират, че са съгласни творбите им да бъдат  използвани в рекламни и информационни материали на дружеството. Съгласно Закона за защита на личните данни, при използване на творбите, личните данни ще бъдат заличени”.  

 

Уважаеми участници,

 

Във връзка с препоръките на здравните власти в Република България да не се организират масови мероприятия, заради опасност от разпространение на коронавирус, тази година „Напоителни системи“ ЕАД няма да организира празненства по повод Световния ден на водата.

Подадените рисунки ще бъдат оценени и призьорите ще получат своите награди с куриер.

За целта, отправяме молба към Вас, в плика, в който е поставена рисунката да бъде записана следната информация: име на получател, телефон и точен адрес, на който може да бъде изпратена награда. 

 

Имената на всички призьори в двете категории ще бъдат обявени на сайта на „Напоителни системи“ ЕАД.