Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на новия поливен сезон, ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Можете да ни сигнализирате за измама, корупция или конфликт на интереси на служители в системата на „Напоителни системи” ЕАД, както и за нарушения спрямо Дружеството (например незаконно ползване на вода, умишлено увреждане или кражба на имущество и др.).

За да разгледаме сигнала, трябва да съобщите Вашите имена, адрес и телефон за обратна връзка. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани!
Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпращате сигналите с повече данни и доказателства за нередностите, за да се направи основателно предположение за наличието или липсата на нарушение.

Редът за проверяване на сигналите се определя по важност и значимост, съобразно степента, в която е засегнат обществения интерес.

Подайте своя сигнал чрез формата или на имей signali@nps.bg
    Всички полета със * са задължителни