By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

Служители на „Напоителни системи” ЕАД извършват Спасителни неотложни аварийно-възстановителни ремонтни работи за отстраняване на авария по поречието на река Струма в района на община Струмяни

В следствие на паднали интензивни валежи и усложнена метеорологична обстановка, значително се е повишило нивото на река Струма, което е предизвикало компрометиране на част от дигата на реката на територията на община Струмяни в землището на с. Илинденци. Компрометираните участъци са два с обща дължина около 400 м.

Служители на „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма-Места” са реагирали незабавно и са на място на аварията, като се предприемат Спасителни неотложни аварийно-възстановителни ремонтни работи /СНАР/ за отстраняване на аварията с помощта на тежка техника.

На територията на община Струмяни се обявява частично бедствено положение до отстраняване на аварията. 

С цел недопускане заливане на обработваеми земи и на инженерна инфраструктура, както и за опазване сигурността на населението, екипи на „Напоителни системи” ЕАД ще извършват денонощни обходи и наблюдения.

Към настоящия момент няма опасност за населението, няма залети земеделски земи и инфраструктура.