By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

Служители на „Напоителни системи“ зарибиха язовир „Шумен“ с четири вида риба

          400 000 петдневни личинки от четири вида риба бяха пуснати в яз. „Шумен“, който се стопанисва от “Напоителни системи” ЕАД. Служителите зарибиха с по 100 000 личинки шаран, бял толстолоб, пъстър толстолоб и амур. Зарибяването има за цел да подобри генофонда на водоема. В зависимост от условията на живот, за една година, личинките могат да наддадат от 500 гр. до килограм.

          Зарибителният материал предпазва по естествен начин водите на язовира от заблатяване.