By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

Снежина Динева присъства на 70-годишнината от създаването на Хидротехническия факултет към УАСГ

„Обучението в Хидротехническия факултет отразява динамичните промени във водния сектор и е отговор на социалните нужди на бизнеса, институциите и на пазара на труда. Факултетът е движеща сила за обмен на знания между науката и практиката, с което способства за подготовката на висококвалифицирани съвременни кадри“. Това каза изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева по време на честването на 70-годишнината от създаването на Факултета към Университета по архитектура, строителство и геодезия. Тя допълни, че „Напоителни системи” ЕАД е структура, създадена да осъществява функциите за регулиране на дейностите по напояване, отводняване, предпазване от заливане, защита от вредното въздействие на водите. „В тази дейност ние, наравно с всички вас, ежедневно решаваме проблемите, както с използването на водата, така и с предпазване от вредното й влияние. Във време на глобални климатични промени е важно наличието на опитни специалисти в областта на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения“, каза още Динева.