Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2020г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Структура + карта-11.html

Снежина Динева
изпълнителен директор

Кръстьо Петков
председател на съвета на директорите

Веселка Нинова
заместник-председател на съвета на директорите

Валентин Славов
технически директор