By admin / Новини / 0 Comments

Съгласно решение №1.1 на съвета на директорите на “Напоителни системи” ЕАД, описано в Протокол № 42 от заседание на 04.10.2022г., са утвърдени нови “Методически указания за определяне цената на услугата “доставка на вода за енергодобив”.

Съгласно решение №1.1 на съвета на директорите на “Напоителни системи” ЕАД, описано в Протокол № 42 от заседание на 04.10.2022г., са утвърдени нови “Методически указания за определяне цената на услугата “доставка на вода за енергодобив”.

Методически указания за определяне цената на услугата – Доставка на вода за енергодобив