By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

Утвърждаване и одобряване на цени за доставка на вода към други ВИК оператори.

На основание чл.14, ал.3 от ЗРВКУ и чл.19 от НРЦВКУ, предлагаме за одобрение от КЕВР, цени за услугата доставка на вода за друг ВиК оператор за периода 2024 – 2026 г.