By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

Честит световен ден на водата!

Честит световен ден на водата!

Честит професионален празник на всички колеги от “Напоителни системи” ЕАД!

Убедена съм, че и занапред с професионализъм и всеотдайност ще предлагаме решения за конструктивно и професионално преодоляване на трудностите в бранша.

Благодаря Ви за добрата работа, приятелството, подкрепата и споделената отговорност!

Желая Ви здраве, професионално удовлетворение от постигнатото, щастие и благополучие за Вас и Вашите семейства!

22 март 2018 г.

С уважение:
Снежина Динева
Изпълнителен директор на
„Напоителни системи” ЕАД