By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

ЧЕСТИТ 22 МАРТ СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Уважаеми колеги, днес е нашият професионален празник. Ден, който посрещаме с гордост и удовлетворение.

Положихме много усилия, преодоляхме много трудности, но успяваме да отговорим на очакванията на обществото за дейност, гарантираща сигурност, ефективност и устойчиво развитие в управлението на водите.

„Напоителни системи“ ЕАД като дружество, чиято дейност е свързана тясно със земеделието полага сериозни усилия за да осигури максимална възможност за използване на воден ресурс. За да отговорим на все по-високите очаквания на потребителите ни, по подмярка 4.3 вече се извършва рехабилитация на 24 основни съоръжения за напояване, които не са били ремонтирани от създаването им. 

И работата ни ще продължи в унисон с предизвикателствата, пред които сме изправени от гледна точна на климатичните промени.

Всички знаем, че водата е извор на живот, без нея природата не може да съществува.

Въпреки, че страната ни е богата на язовири и естествени водоеми не трябва да забравяме, че водата е ограничен ресурс, който трябва да използваме разумно. 

Уважаеми колеги, честит професионален празник! Убедена съм, че и занапред ще запазим усърдието, работоспособността и всеотдайността в нашата работа!

Желая Ви здраве, щастие, благополучие, лични и професионални успехи!

22.03.2024 г.                                  

С уважение, 

Снежина Динева

Изпълнителен директор

„Напоителни системи” ЕАД