By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

Язовирите, стопанисвани от “Напоителни системи ” ЕАД са под постоянно наблюдение и контрол.

                      Във връзка с метеорологичната обстановка и очакваните обилни валежи от дъжд , служителите от всички клонове на “Напоителни системи “ЕАД извършват постоянен контрол и наблюдение на язовирните съоръжения , корекции на реки и предпазни диги , стопанисвани от Дружеството . На този етап язовирите разполагат с необходимите свободни обеми за поемане на водни маси и се спазват определените контролни обеми .Коритата на големите реки са почистени и проводими.

                      Предприети са всички възможни действия с цел превенция от наводнения , като е осигурено и денонощно наблюдение на обектите.