„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №2 от 22.02.2023г. по т.5,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-43/30.05.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-182/31.05.2023г.,   …

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол № 4 от 24.04.2023 г. и Решение на изпълнителния директор № РД-11-177/23.05.2023 г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с явно наддаване за продажба чрез ликвидация на самосвал …

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №4 от 24.04.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-169/17.05.2023г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за …

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №4 от 24.04.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-173/18.05.2023г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за …

О Б Я В Л Е Н И Е   „Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №4 от 24.04.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-171/18.05.2023г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с явно …

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №4 от 24.04.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-174/18.05.2023г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за …

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №4 от 24.04.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-172/18.05.2023г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за …

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №4 от 24.04.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-168/16.05.2023г.,                                                                         ОБЯВЯВА:              Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, …

By admin / Новини / 0 Comments

От днес започва поетапното подаване на вода по напоителните канали, в районите, в които са подадени заявления за доставка на вода за напояване. Язовирите на територията на страната разполагат с достатъчен обем за безпроблемното протичане на поливния сезон. Каналната мрежа на Дружеството е в добро техническо състояние, като преди стартирането на поливния сезон са извършени …