By admin / Новини / 0 Comments

Снежина Динева изпълнителен директор на „Напоителни системи” ЕАД, Сашка Целева управител на клон Тополница и Георги Беловодски директор на „НЕК” ЕАД – Пловдив днес официално прерязаха лентата на новоизграденото водохващане на река Марица, непосредствено до ВЕЦ Момина Клисура. Водохващането не се експлоатира от повече от 20 години. Двете дружества положиха съвместни усилия за да го рехабилитират, като това ще предотврати бъдещи прекъсвания във водоподаването за напояване в района на Карабунар.  

 

Новоизграденото водохващане ще бъде алтернативен водоизточник за доставка на вода за напояване по време на ремонтите на каскадите на „НЕК” ЕАД, както и в случай, че водата в яз. Тополница е недостатъчна за провеждането на поливен сезон 2021.

 

С помощта на хидротехническото съоръжение ще може да се улавя водата от реката и по новоизградения канал, водата от яз. Белмекен ще отива в изравнителите, а от там по каналната мрежа на „Напоителни системи” ЕАД. Така ще се гарантира напояването на територията на клоновете Тополница и Марица.

 

На официалното откриване присъстваха заместник кметът на община Белово Васил Савов, председателят на общински съвет Белово Стефан Якимов, кметовете на селата Момина Клисура и Сестримо.  

 

 

 

 

 

 

By admin / Новини / 0 Comments

Десетки служители на клон „Долен Дунав” на „Напоителни системи” ЕАД почистиха пространствата за отдих и риболов около язовир „Бели Лом” в обл. Разград. Язовирът е притегателен център за любителите на природата и риболова, които обаче след себе си оставят камари непочистени отпадъци. Служителите на клон „Долен Дунав” събраха и извозиха два камиона с боклук, изхвърлен около язовира.

Организирането на подобри акции по почистване около язовирите собственост и стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД не е прецедент и ще продължат. Призоваваме всички граждани за по-отговорно отношение към природата.

 

By admin / Новини / 0 Comments

Изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД г-жа Снежина Динева днес инспектира работата на новата вертикална помпа за напояване, която беше монтирана в средата на седмицата в района на Каварна.

Съоръжението работи без проблем и доставя заявените от земеделските производители количества вода за напояване, като поливките се извършват по график, както са заявени.

Разходите за закупуване и монтиране на новото съоръжение са изцяло за сметка на „Напоителни системи” ЕАД, като земеделските производители не са заплащали нищо.

Припомняме, че водоподаването в района за периода на аварията не е прекъсвало и няма опасност за земеделската продукция.

Във връзка с твърденията на земеделските производители за застрашени в района 3 000 дка със зеленчуци, изпълнителният директор разпореди извършването на проверка от отдел „Вътрешен контрол”. По договор за доставка на вода, в района на Каварна от това съоръжение Дружеството обслужва 750 дка, 447 от декарите са засадени с пипер, 150 дка е бостан и 150 дка – със зеленчуци. Проверяващите в момента са на място за да установят точното количество вода, което се ползва за напояване и колко декара се напояват. Резултати от проверката се очакват в началото на следващата седмица. В случай, че бъде констатирана кражба на вода или наличие на съмнение за кражба, Дружеството ще подаде сигнал до прокуратурата за всеки отделен случай.

 

By admin / Новини / 0 Comments

В следствие на паднали интензивни валежи през последното денонощие, значително се е повишило нивото на отводнителен канал „Дели арк”, което в 9 часа тази сутрин е предизвикало скъсване на част от дигата на напоителен канал „Алеко-потока”, в землището на село Сарая, община Пазарджик. Служители на „Напоителни системи” ЕАД, клон „Тополница” и клон „Марица” са реагирали незабавно, като са предприели спешни аварийно-възстановителни работи за отстраняване на аварията с помощта на тежка техника, с изсипване на едроломен камък за възстановяване на скъсаната дига на напоителния канал. На място са изпълнителният директор на Дружеството г-жа Снежина Динева и управителите на клон „Тополница” и клон „Марица”.

 

За възникналата авария са уведомени Гражданска защита и РДПБЗН – Пазарджик. Очаква се на територията на община Пазарджик да бъде обявено частично бедствено положение до отстраняване на аварията и възстановяване на водоподаването към земеделските производители.

 

Екипи на „Напоителни системи” ЕАД ще извършват денонощни обходи и наблюдения на мястото, с цел недопускане риск за живота и здравето на населението и опазване на прилежащата инфраструктура.

 

Към настоящия момент няма опасност за населението в района на възникналата аварийна ситуация.

 

By admin / Новини / 0 Comments

Възстановено е нормалното водоподаване за напояване в района на Каварна, след като служители на клон „Черно море” работиха 12 часа без прекъсване и предсрочно от обещаното извършиха монтаж на нова вертикална помпа.

 

Водоподаването в района не е спирало за периода на аварията, като към земеделците е подавана вода по график от втори сондаж с многостъпална потопяема помпа, чиито дебит е по-малък, поради което се е наложило поливките да бъдат разредени през два дни, а не през един ден, както са заявени.

 

Разходите за новото съоръжение са изцяло за сметка на Дружеството, като земеделските производители не са заплащали нищо.

 

“Напоителни системи” обслужва по договор за доставка на вода 750 дка в района на Каварна. 447 от декарите са засадени с пипер, 150 дка е бостан и 150 дка – със зеленчуци. Това са всички площи, които се обслужват от тази помпена станция, противно на заявеното от производителите, че са застрашени 3 000 дка със зеленчуци.

 

В края на седмицата изпълнителният директор на Дружеството г-жа Снежина Динева ще отиде на място и лично ще инспектира работата на новото съоръжение.  

 

By admin / Новини / 0 Comments

Приключи приемът на заявления по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тя е част от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ и се прилага за първи път в обхвата на Програмата. Целта е да се даде възможност за подновяване на хидромелиоративна система в страната, предназначена за селскостопански цели.
По процедурата „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД, която е част от подмярката, са подадени 26 проектни предложения. Тяхната обща стойност е 114 762 927 лева, при определен бюджет в условията за кандидатстване 88 831 016 лева.

За първа година „Напоителни системи“ ЕАД ще бъде бенефициент по Подмярка 4.3. Подадените 26 проекта обхващат съоръжения на територията на цялата страна и са за възстановяване на главна напоителна инфраструктура, дюкери, изравнители, които са от изключително важно значение за напояването. Предвижда се закупуване на машини и съоръжения за поддръжка на инфраструктурата. „Напоителни системи” ЕАД ще инвестира и в измервателни устройства, които да отчитат точното количество вода. По този начин ще се постигне управление на водите в реално време.

С реализирането на 26-те проектни предложения ще се постигне потенциална икономия на вода минимум с 50%, като наред с това се предвижда създаване на възможност за земеделските производители за увеличение на поливните площи с минимум 200 000 дка.

By admin / Новини / 0 Comments

Специално сформирани комисии на териториален принцип, с участието на служители на „Напоителни системи” ЕАД и изявени местни културни дейци в сферата на изобразителното изкуство, класираха участниците в конкурса за детска рисунка на тема „Водата и изменението на климата“. Конкурсът се организира за поредна година от  „Напоителни системи“ ЕАД, по повод Световния ден на водата 22 март. Във всички клонове на Дружеството бяха получени много рисунки. Участниците бяха разделени в две категории – до 12 години и от 13 до 19 години. Тази година статуетките, плакетите и другите награди ще бъдат изпратени с куриер на класираните участници.
Рисунките на класираните участници ще бъдат използвани в календара на „Напоителни системи” ЕАД за 2021 година.

Клон Марица

Анелия Бусарова 8г.

Клон Мизия

Клон Среден Дунав

Клон Долен Дунав

Клон Средна Тунджа

Клон София

Клон Тополница

Клон Хасково

Клон Черно Море

Клон Шумен

By admin / Новини / 0 Comments

Следствие на паднали обилни валежи и повишаване нивото на река Марица е компрометирана дигата на реката в района на община Септември, в землището на град Ветрен.

Екипи на „Напоителни системи“ ЕАД, изпълнителният директор на Дружеството и управителят на клон „Тополница“ са на място и се предприемат незабавни мерки и действия за овладяване на ситуацията. В момента се работи с тежка техника за недопускане заливане на земеделски земи и застрашаване на инфрастуктурата и населението в района. Към момента няма такава опасност.

Поради продължащите валежи в страната всички екипи на Дружеството работят в непрекъснат 24-часов режим като обхождат всички хидромелиоративни съоръжения собственост или стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД.

Екипите на „Напоителни системи“ ЕАД в цялата страна са в аварийна готовност.

„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД

By admin / Новини / 0 Comments

Уважаеми колеги,
В днешните дни на изпитание за целия свят нека не забравяме, че 22 март е нашият професионален празник и Световен ден на водата.
Ресурсът, който ще помогне в тежката битка за здравето и прехраната на човечеството.


Ние сме призвани да се грижим за водата, да я използваме разумно, за да осигурим условията необходими на земеделските производители.


Вярвам, че с общи усилия и неуморна работа ще успеем да бъдем част от процеса по запазването на работни места и помощ за българската икономика.


Благодаря за усилията, отговорността и всеотдайността в ежедневната ви работа.


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


СНЕЖИНА ДИНЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД

By admin / Новини / 0 Comments

На 22 март всяка година хора и организации по целия свят отбелязват Световния ден на водата, като предприемат действия за справяне с водната криза. 

Днес, един на всеки трима – около 2,2 милиарда души на планетата живеят без безопасна питейна вода.

 

ВОДАТА И ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

 

Световният ден на водата 22 март 2020 г. е посветен на водата и изменението на климата – и как двете са неразривно свързани.

 

Не можем да си позволим да чакаме! 

Забавянето на климата е почти толкова опасно, колкото и отричането на климата. Всяка държава в света трябва да работи по-бързо.

Екстремните метеорологични събития правят водата по-оскъдна, непредвидима, по-замърсена или и трите.

Хората се нуждаят от вода, за да оцелеят, както и всички системи, на които разчитаме: санитария, здравеопазване, образование, бизнес и индустрия.

Плановете за действие за справяне с изменението на климата трябва да бъдат интегрирани в различни сектори и координирани през границите. И те трябва да имат едно общо нещо: безопасно и устойчиво управление на водите.

 

Водата може да помогне в борбата с изменението на климата!

Борбата с изменението на климата ще отвори огромни възможности за икономиката в много области. Трябва да използваме кръгови производствени системи и да използваме водата много по-ефективно.

С нарастването на глобалното население нараства и търсенето на вода, което изчерпва природните ресурси и уврежда околната среда на много места. Решенията включват защита на океани и влажни зони, прилагане на интелигентни за климата селскостопански техники и увеличаване на безопасното използване на отпадъчните води.

Водата е най-ценният ни ресурс – трябва да я използваме по-отговорно. Трябва да балансираме всички нужди от вода в обществото!

 

Всеки трябва да играе роля

 

Учудващо е колко много неща може да направи всеки един от нас за справяне с климатичните промени.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш казва: „Предупрежденията са необходими. Но страхът няма да свърши работата.”

Да, изменението на климата вече се чувства!

Но има една проста стъпка, която можем да предприемем веднага, която ще доведе до голяма промяна: да не губим вода!

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 22.03.2020 г.

КОНКУРС

 

                „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД И „СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА”

На 22 март отбелязваме „Световния ден на водата” и професионален празник на „Напоителни системи” ЕАД.

За нас този ден е не само празник, но и ден, в който да покажем значимостта на дружеството и отговорността на хората работещи в него.

Ние сме тези, които поддържаме и експлоатираме държавния хидромелиоративен фонд, ремонтираме обекти, които да предпазват населението на България от вредното въздействие на водите, доставяме вода за напояване до българските земеделски производители, доставяме условно чиста вода за питейно водоснабдяване и за българското промишлено производство.

В тази връзка „Напоителни системи” ЕАД е първото много важно звено от системата за  съхранение и опазване на водните запаси на страната ни! 

В своята работа ние се стремим водата да достигне до всеки, но в същото време да не се похабява ресурсът и да бъде защитен от кражба и неправомерни действия.

 

 

                                                                                                              ИНИЦИАТИВАТА

 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА: „ВОДАТА И ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

 

В конкурса могат да участват деца и младежи до 19 години.

Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории – до 12 години и от 13 до 19 години.

Няма ограничения относно техниката на изработка на рисунката – графика, пестели, водни/темперни бои, флумастери, цветни моливи и др.

Максимален допустим размер на творбата – формат А3.

Задължително изискване е творбите да са свързани с темата на конкурса. Всеки желаещ може да участва само с една творба.  Необходимо е рисунките да бъдат поставени в плик с изписани на гърба на рисунката имената на автора и възраст. На отделен лист, който се поставя в големия плик се вписват имена, възраст, адрес и телефон за връзка с участника.

Специално сформирани комисии, на териториален принцип, ще класират трите най-добри творби във всяка от възрастовите групи.

Желаещите да участват, могат да подават творбите си в следните териториални представителства на „Напоителни системи” ЕАД:

Клон „София” – гр. София

Клон „Тополница” – гр. Пазарджик

Клон „Марица” – гр. Пловдив

Клон „Шумен” – гр. Шумен

Клон „Мизия” – гр. Враца

Клон „Средна Тунджа” – гр. Сливен

Клон „Черно море” – гр. Варна

Клон „Хасково” – гр. Хасково

Клон „Среден Дунав” – гр. Плевен

Клон „Долен Дунав“ – гр. Русе

Краен срок за подаване на работите – 20.03.2020 г.

Победителите ще получат почетни плакети и награди, с помощта на които ще продължат да развиват своя талант в областта на изкуството.

Най-добрите творби ще бъдат използвани в календара на „Напоителни системи” ЕАД за 2021 г.

 

 

„По смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, с участието си в конкурса на „Напоителни системи” ЕАД, всички участници декларират, че са съгласни творбите им да бъдат  използвани в рекламни и информационни материали на дружеството. Съгласно Закона за защита на личните данни, при използване на творбите, личните данни ще бъдат заличени”.  

 

Уважаеми участници,

 

Във връзка с препоръките на здравните власти в Република България да не се организират масови мероприятия, заради опасност от разпространение на коронавирус, тази година „Напоителни системи“ ЕАД няма да организира празненства по повод Световния ден на водата.

Подадените рисунки ще бъдат оценени и призьорите ще получат своите награди с куриер.

За целта, отправяме молба към Вас, в плика, в който е поставена рисунката да бъде записана следната информация: име на получател, телефон и точен адрес, на който може да бъде изпратена награда. 

 

Имената на всички призьори в двете категории ще бъдат обявени на сайта на „Напоителни системи“ ЕАД.