By admin / Новини / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №40 от 19.09.2022г. по т. 2 и Решение на Изп. директор № РД-11-207/19.09.2022г.,  ОБЯВЯВА:  Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за …

By admin / Новини / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №32 от 02.08.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-185/11.08.2022г.,                                                                       ОБЯВЯВА:          Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване …

By admin / Новини / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №30 от 27.07.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-175/01.08.2022г.,                                   …

By admin / Новини / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №28 от 19.07.2022г. по точка 5,  решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-48/29.07.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-178/03.08.2022г., …

By admin / Новини / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №30 от 27.07.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-174/01.08.2022г.,                                   …

By admin / Новини / 0 Comments

 „Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №30 от 27.07.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-177/01.08.2022г.,                                                                       ОБЯВЯВА:          Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване …

By admin / Новини / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №26 от 14.07.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-172/25.07.2022г.,                                                                                                     …

By admin / Новини / 0 Comments

   „Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №25 от 12.07.2022г. по точка единствена,  решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-44/14.07.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-160/14.07.2022г., …

By admin / Новини / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №22 от 05.07.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-158/08.07.2022г.,                                   …

By admin / Новини / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №22 от 05.07.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-157/08.07.2022г.,                                                                        ОБЯВЯВА:            Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, …